Takerng Express Hilight
 

tour_asia.gif    hot_icon.gifB ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน TG
เดินทาง :
8 - 13 ส.ค.  ราคา 57,000.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
     
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ชมดอกลาเวนเดอร์ 6 วัน TG
เดินทาง : 21,23,25,28 ก.ค.  ราคา 65,000.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
     
    hot_icon.gif ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน TG
เดินทาง : 29 ส.ค. ราคา 28,900.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
     
    hot_icon.gif ทัวร์เกาหลี 5 วัน TG
เดินทาง : 13,20,27 ส.ค. ราคา 29,900.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
     
    hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน TG
    โตเกียว - วัดอะซาคูซ่า - อุทยานแห่งชาติฟูจิ - บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ - ล่องเรือทะเลสาบฮาโกเน่ - โอวากุดานิ - วัดคิโยมิตซึ
ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้ง KANSAI RINGU OUTLET

    เดินทาง : 17-21 ก.ย. ราคา 48,000.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
     
    hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชิว นางาซากิ 5 วัน 4 คืน TG
    ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน  ภูเขาไฟอาโซะ - คุมาโมโตะ - สวนซุยเซนจิ - นั่งเรือเฟอร์รี่ - นางาซากิ
พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สอง - สวนสันติภาพ - ช้อปปิ้ง

    เดินทาง : 27 ก.ย. - 1 ต.ค. ราคา 42,500.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
     
    hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน TG
    โตเกียว - โตเกียวดิสนีย์แลนด์ - ชินจูกุ - อะซาคูซ่า - ภูเขาไฟฟูจิ - บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ - GOTEMBA OUTLET - โอวากุดานิ
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ทะเลสาบฮามานะ - เก็บผลไม้ - ศาลเจ้าชินจูซันเก็นโดะ - ปราสาทนิโจ - โอซาก้า - ชินไซบาชิ
KANAI AEON SHOPPING CENTER

    เดินทาง : 7-12,14-19 ต.ค. ราคา 57,900.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
     
    hot_icon.gif ทัวร์ฮอกไกโด 6 วัน TG
    ฮอกไกโด - เมืองฟูราโน่ - ชมดอกไม้ตามฤดูกาล - โรงงานผลิตชีส - ICE PAVILLION - นั่งกระเช้าไฟฟ้า KURODAKE
ชมใบไม้เปลี่ยนสี - น้ำตกกินกะ,ริวเซย์ - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - ซับโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช๊อคโกแลต - เมืองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว - เมืองโนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - บ่อโคลนเดือด - หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ
หมู่บ้านไอนุ - ช้อปปิ้ง

    เดินทาง : 13-18 ต.ค. ราคา 58,500.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
     
    hot_icon.gif ทัวร์ฮอกไกโด 9 วัน TG
    ฮอกไกโด - เมืองฟูราโน่ - ชมดอกไม้ตามฤดูกาล - โรงงานผลิตชีส - ICE PAVILLION - นั่งกระเช้าไฟฟ้า KURODAKE
ชมใบไม้เปลี่ยนสี - น้ำตกกินกะ,ริวเซย์ - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - GLASS STUDIO
ช้อปปิ้งทานุกิ โคจิ - ลานสกี โอคุรายามา - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด  - ช้อปปิ้ง JR TOWER- ซัปโปโร - หมู่บ้านไอนุ
โชวา ซินซาน - หมีสีน้ำตาล - โรงงานเป่าแก้ว - เมืองโนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - บ่อโคลนเดือด - หมู่บ้านดาเตะ จิไดมูระ - ช้อปปิ้ง

    เดินทาง : 20-28 ต.ค. ราคา 73,000.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
     
    hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน TG (ชุดวันปิยะ)
    โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - เกียวโต - วัดคิโยมิซึ - หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวา - ทาคายาม่า จินยะ - ซันโนมาชิ
“เจแปนแอลป์” ชมใบไม้เปลี่ยนสี - ภูเขาไฟฟูจิ - บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ

    เดินทาง : 21-26 ต.ค. ราคา 67,000.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
     

                  humming_birds_hovering_md_wht.gif                                                                                                                                     shopping9-225x300.jpg