Takerng Express Hilight
 

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือน ตุลาคม 2558
    hot_icon.gifทัวร์ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน TG   
    ฮอกไกโด – ASAHIKAWA – ราเมน วิลเลจ – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – ICE PAVILLION – น้ำตกริวเซย์ น้ำตกกินกะ – คุโรดาเกะ โรปเวย์ – เมืองฟูราโน่
ชมดอกไม้ตามฤดูกาล – ช้อปปิ้งทะนุกิ โคจิ
โรงงานช๊อคโกแลต – พิพิธภัณฑ์เบียร์ – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้ว
โชวา ซินซาน & ขึ้นกระเช้าภูเขาไฟอุสุ – สวนหมีสีน้ำตาล – เมืองโนโบริเบทสึ – หมู่บ้านดาเตะ จิไดมูระ
– หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ช้อปปิ้งซุซุกิโน
เดินทาง : 14 - 19 ต.ค. ราคา 59,000.-  อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 6 คืน TG   
    โตเกียว – ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – ภูเขาไฟฟูจิ – เก็บผลไม้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เจแปนแอลป์ ชมใบไม้เปลี่ยนสี – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ทาคายาม่า
จินยะ – หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวา
สวนเค็นโรคุเอ็น – ล่องเรือผาหินโทจินโบ – วัดเออิเฮจิ – ช้อปปิ้งการค้าชินไซบาชิ
เดินทาง : 12 - 18 ต.ค. ราคา 71,000.-  อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 6 คืน TG
โตเกียว – ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – ภูเขาไฟฟูจิ – เก็บผลไม้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เจแปนแอลป์ ชมใบไม้เปลี่ยนสี – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ทาคายาม่า
จินยะ – หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวา
สวนเค็นโรคุเอ็น – ล่องเรือผาหินโทจินโบ – วัดเออิเฮจิ – ช้อปปิ้งการค้าชินไซบาชิ
เดินทาง : 19-25 ต.ค. ราคา 71,000.-  อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม

                  humming_birds_hovering_md_wht.gif                                                                                                                                     shopping9-225x300.jpg