Takerng Express Hilight
 

tour_asia.gif    hot_icon.gif  ทัวร์เกาหลี 5 คืน
เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - SHEEP FARM - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง, ทงแดมุน
    เดินทาง : 11-15 เม.ย.    ราคา : 39,900.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     
    hot_icon.gif A ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน TG
    เดินทาง : ...............   ราคา : ..............
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     
    B ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน TG hot_icon.gif
    เดินทาง : ...............   ราคา : ...............
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

     
    hot_icon.gifC ทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 4 คืน TG
    เดินทาง : ...............   ราคา : .................
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

     
    hot_icon.gifD ทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 4 คืน TG
    เดินทาง : ................   ราคา : .................
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     
    hot_icon.gifE ทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 4 คืน TG
    เดินทาง : 13-19 เม.ย.   ราคา : 78,000.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

     
 
  hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 4 คืน TG
เกาะชิโกกุ – นารุโตะ  – บันไดเลื่อน 68 เมตร – ล่องเรือน้ำวน – ชินไซบาชิ – ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริศาลเจ้าเฮอัน – เทศกาลฮานามิ (ปราสาทนิโจ –  ศาลเจ้าฮิราโน่) – กระเช้ายอดเขาคาชิคาชิ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ – GOTEMBA  OUTLET – สวนอุเอโนะ – ท่าเรือชิโดริกะฟูชิ โอไดบะ – วัดอะซาคูซ่า – ล่องเรือมิซุเบะไลน์  – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เดินทาง : 31 มี.ค. - 6 เม.ย.   ราคา : 70,500.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     
 
  hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน TG
โตเกียว – สวนสนุกโตเกียวดีสนีย์แลนด์  – ชินจูกุ – ชมซากุระสวนอุเอโนะ – ขึ้นกระเช้าชมภูเขาไฟฟูจิ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ - เมืองนาโกย่า - วัดโอะซุ – ช้อปปิ้ง SAKAE – โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – KANSAI AEON SHOPPING  CENTER
เดินทาง :  9-14 เม.ย.  ราคา : 71,500.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     
 
  hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน TG
โอซาก้า – โกเบ – กระเช้าไฟฟ้าชินโกเบ – สวนสมุนไพรนูโนะบิกิ – ล่องเรือชมอ่าวโกเบ ช้อปปิ้งโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – ซากุระปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ – กระเช้ายอดเขาคาชิคาชิ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ – โตเกียว –โอเอโดะออนเซ็นโมโนกาตาริ – วัดอะซาคูซ่า – ชินจูกุ วัดนาริตะซัน – AEON SHOPPING CENTER
เดินทาง : 14-19 เม.ย.  ราคา : 78,000.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     
 
  hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่นเจแปนแอลป์ 6 วัน 3 คืน TG
โตเกียว – GOTEMBA  OUTLET – ยอดเขาคาชิคาชิ – บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ
เจแปนแอลป์ – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ทาคายาม่า  จินยะ – ซันโนมาชิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวา
เกียวโต – ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
เดินทาง :
19-24 เม.ย.  ราคา 63,000.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     
 
  hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน TG
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ – นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวา – ทาคายาม่า  จินยะ
ซันโนมาชิ – เจแปนแอลป์ - ขึ้นกระเช้าชมวิวภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอะซาคูซ่า – AEON SHOPPING CENTER
เดินทาง : 21-26 เม.ย. ราคา 66,500.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     
 
  hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่นพิ้งส์มอส - เจแปนแอลป์ 6 วัน 3 คืน TG
นาโกย่า – ชิระคาวา – ทาคายาม่า  จินยะ – ซันโนมาชิ – เจแปนแอลป์ – ฟูจิ – สวนพิ้งค์มอส
บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ  – วัดอะซาคูซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เดินทาง : 13-18,
20-25 พ.ค.  ราคา : 55,900.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     
    hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน TG
หมู่บ้านไอนุ – เมืองโนโบริเบทสึ – หมู่บ้านดาเตะ จิไดมูระ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ - บ่อโคลนเดือด
ล่องเรือทะเลสาบโทยะ - โชวา ซินซาน & ขึ้นกระเช้าภูเขาไฟอุสุ – ซับโปโร ขึ้นกระเช้าภูเขาโมอิวะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET, ทะนุกิ โคจิ
เดินทาง : 10-14 เม.ย.  ราคา : 73,500.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     
 
  hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน TG
หมู่บ้านไอนุ – เมืองโนโบริเบทสึ – หมู่บ้านดาเตะ จิไดมูระ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ - บ่อโคลนเดือด ล่องเรือทะเลสาบโทยะ - โชวา ซินซาน & ขึ้นกระเช้าภูเขาไฟอุสุ - คลองโอตารุ – โรงงานเครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช๊อคโกแลต – ผ่านชมที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด,หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทะนุกิ โคจิ - ขึ้นกระเช้าภูเขาโมอิวะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้ง
เดินทาง : 
6-11 เม.ย.  ราคา : 66,500.-
เดินทาง :  14-19 เม.ย.  ราคา : 73,500.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     
     hot_icon.gifเซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง 7 วัน 4 คืน
เซี่ยงไฮ้ - หาดว่ายทาน - ถนนนานจิง - รถไฟฟ้าลอดอุโมงค์ - หอไข่มุข - ตลาดเถาเป่า - เมืองโจวจวง - ล่องเรือโบราณ - ปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - กายกรรมปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระบรมมหาราชวังกู้กง - หอเทียนถาน - ย่านการค้าหวังฝูจิ่ง - กำแพงเมืองจีน - ตลาดรัสเซีย - ศูนย์การค้า The Place - ถนนเฉียนเหมิน
เดินทาง :  12-18 เม.ย.  ราคา : 64,000.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

     
 
  hot_icon.gif มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ณ กรุงมัณฑะเลย์ ชมพระราชวัง
มัณฑะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ ไม้สักทองทั้งหลัง

เดินทาง : ................
ราคา : ..............   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
     

                  humming_birds_hovering_md_wht.gif                                                                                                                                     shopping9-225x300.jpg