Takerng Express Hilight
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - พม่า - กัมพูชา - ลาว - เวียดนาม (2559)
    hot_icon.gifB ทัวร์ญี่ปุ่น 4 วัน (TG)
โตเกียว – ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ – GOTEMBA OUTLET
อะไดบะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – วัดอะซาคูซ่า – ถนนนากามิเสะ
NARITA AEON SHOPPING CENTER

เดินทาง : 10-13 พ.ย.,24-27 พ.ย..  ราคา 44,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifC ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน (TG)
ฮอกไกโด – ASAHIKAWA – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – ICE PAVILLION น้ำตกริวเซย์, น้ำตกกินกะ – คุโรดาเกะ โรปเวย์ – ชมใบไม้เปลี่ยนสี
ทะเลสาบสีฟ้า – เมืองฟูราโน่ – โทบิตะ ฟาร์มชมดอกไม้ตามฤดูกาล
ช้อปปิ้ง SUSUKINO – ตลาดปลานิโจ – โรงงานช๊อคโกแลต – โอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้ว – โชวา ซินซาน & ขึ้นกระเช้าภูเขาไฟอุสุ– สวนหมีสีน้ำตาล – เมืองโนโบริเบทสึ
หมู่บ้านดาเตะ จิไดมูระ
หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ช้อปปิ้ง AEON CHITOSE

เดินทาง : 15-20 พ.ย.  ราคา 65,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน (TG)
ชเวดากอง พระบรมธาตุเจดีย์หุ้มทองคำองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หงสาวดีอดีตราชธานีของชาวรามัญ พระธาตุอินทร์แขวน
อัศจรรย์เจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์
เดินทาง : 21 ต.ค./17 พ.ย./10 ธ.ค.  ราคา 24,500.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์มัณฑะเลย์ มิงกุน 3 วัน (PG)
พระมหามัยมุนี พิธีสรงพระพักตร์พระพุทธรูปแห่งเดียวในโลก พระราชวังกรุงมัณฑะเลย์ วัดชเวนันต่อ วัดกุโสดอ สะพานอูเบียนแห่งอมรปุระ
สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก
ล่องเรือสู่หมู่บ้านมิงกุน ชมระฆังยักษ์และเจดีย์มิงกุน วัดตอจีมีพระหยกขาวโบราณองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
เดินทาง : 22 ต.ค./11 พ.ย./10 ธ.ค.  ราคา 22,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน (PG)
ปราสาทตาพรหม นาคพัน พนมบาแค็งแปรรูป วัดพระพรหมรัตน์ องค์เจ๊กองค์จอม ผนวกล่องเรือโตนเลสาบใหญ่ที่สุดในเอเชีย
เดินทาง : 22 ต.ค./11 พ.ย./3 ธ.ค.  ราคา 22,900.-
read-detail.gif

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน (PG)
สู่นครหลวงพระบางอดีตเมืองเชียงทอง เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ ในอ้อมกอดของทิวเขาสลับสล้าง
ซ่อนความมั่งคั่งทางศิลปไว้อย่างเจียมเนื้อเจียมตัว
โบสถ์วิหารอลังการด้วยลายทองมีให้ชื่นชมอยู่อย่างดาษดื่น วัดเชียงทองสถาปัตยกรรมล้ำค่าแห่งล้านช้าง
ชมวังเจ้ามหาชีวิตที่บริสุทธิ์โปร่งเบาและสมถะประจวบกับนิสัยใจคออันโอบอ้อมอารีย์ของชาวไทลาวที่ท่านต้องประทับใจไม่รู้ลืม
ชมวัดปากอู
เพลิดเพลินกับการชื่นชมของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินงามประณีตตามแบบฉบับหลวงพระบาง ล้วนแล้วแต่จะเป็นสิ่งจรรโลงใจให้ท่านสนุกสนาน
จนยากที่จะหาแหล่งท่องเที่ยวอื่นใดมาเปรียบได้

เดินทาง : 14-16 ต.ค.  ราคา 19,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------