Takerng Express Hilight
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - สิงคโปร์ - ฮ่องกง - บาหลี - เวียดนาม (พฤษภาคม 2559)
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่นพิ้งมอส 7 วัน TG (ทัวร์ร่วม)
นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เดินชมย่านเมืองเก่า ลิตเติ้ลเกียวโต – จวนผู้ว่า  - ทาเทยาม่า – เจแปนแอลป์ เขื่อนคุโรเบะ
(ขึ้นกระเช้า)
สถานีโอกิซาว่า – เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ – GOTEMBA OUTLETชมดอกพิ้งมอส – ฟูจิชั้น 5 - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ชิบูย่า

เดินทาง : 17,18,24,25 พ.ค.  ราคา 65,800.-
read-detail.gif
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์สิงคโปร์ ช้อปปิ้ง 3 วัน TG
ชมเมอร์ไลอ้อน – ล่องเรือ BUMBOAT – ชมเมืองสองฝั่งของแม่น้ำสิงคโปร์ นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ – ช้อปปิ้งจุใจย่านถนนออร์ชาร์ด
และย่านไชน่าทาวน์

เดินทาง : 13-15 พ.ค.  ราคา 21,900.-
read-detail.gif
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 วัน TG
ดิสนีย์แลนด์ – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – จุดชมวิวเหนือยอดเขาวิคตอเรียพีคช้อปปิ้งจุใจฝั่งเกาลูนและฝั่งฮ่องกง
เดินทาง : 13-15 พ.ค.  ราคา 21,900.-
read-detail.gif
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ไต้หวัน ซันมูลเลค 4 วัน TG
ล่องเรือชมทิวทัศน์งามในทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ชมมหาสมบัติชิ้นยิ่งใหญ่ในพิพิธภัณฑ์ “กู้กง”  ชมวัดจงไถฉานซื่อ
ในนิกายมหายาน ที่ใหญ่ติดอันดับโลก
ขึ้นชมวิวกรุงไทเปบนตึก 101 ชวนชิมอาหารอร่อย ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินใจที่ซีเหมินติง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
และ GLORIA OUTLET
เดินทาง : 12-15 พ.ค.  ราคา 35,900.-
read-detail.gif
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์บาหลี เมืองมรดกโลก อินโดนีเซีย 4 วัน TG
เที่ยวเกาะบาหลี ดินแดนที่งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดุจสวรรค์บนดิน ชิมอาหารรสเลิศบนปากปล่องภูเขาไฟ
"คินตามณี" อันสวยงาม
ชมวิวทะเลสาบบาตู การแสดงเคชัค วัดอูลูวาตู วัดเทมปักสิริง ทะเลสาบบราตัน วัดเม็งวี วิหารทานาลอด
พร้อมดินเนอร์ เสริฟกุ้งมังกรเผาริมหาดจิมบารัน

เดินทาง : 12-15 พ.ค.  ราคา 31,900.-
read-detail.gif
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์เวียดนามใต้ 3 วัน TG ฮานอย ฮาลองเบย์
สัมผัสประสบการณ์กับทัวร์ต้นตำรับประเทศเวียดนาม กับรายการท่องเที่ยวที่ดีและคุ้มค่ากับทุกๆ ท่านที่สุด สัมผัสมรดกโลกล่องอ่าวฮาลองเบย์
ลิ้มรสอาหารทะเลครบสูตร ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตฮาลอง ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่เดียวในโลก เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบตะวันตก วัดเนินหยก ช้อปปิ้งถนน 36 สายเก่า
เดินทาง : 12-15 พ.ค.  ราคา 25,900.-
read-detail.gif

                  humming_birds_hovering_md_wht.gif                                                                                                                                     shopping9-225x300.jpg