Takerng Express Hilight
 

ทัวร์ญี่ปุ่น (2560)
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า โตเกียว 6 วัน (TG)
โอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคาคูจิ – วัดคิโยมิซึ – ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ – หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวา ทาคายาม่า  จินยะ – ซันโนมาชิ
เจแปนแอลป์(ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – ภูเขาไฟฟูจิ – เก็บผลไม้ตามฤดูกาล
ช้อปปิ้งชินจูกุ – วัดอะซาคูซ่า – NARITA AEON SHOPPING CENTER
เดินทาง : 18-23 ต.ค.  ราคา 66,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชิว 6 วัน (TG) เก็บผลไม้ตามฤดูกาล
ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฝุ - เบปปุ - อบทรายร้อน - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ -เปลือกหอยไข่มุก - ล่องเรือคุจูคุชิมะ
หมู่บ้านฮอลแลนด์ - เก็บผลไม้ - ฟุกุโอกะทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเท็นจิน

เดินทาง :
18-23
ต.ค.  ราคา 62,900.-
read-detail.gif

ทัวร์ไต้หวัน (2560)
    hot_icon.gifทัวร์ไต้หวัน 5 วัน (TG)
กรุงไทเป – เมืองไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา(SUN MOON LAKE) – หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า – รถไฟด่วน  เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติ
โทโรโกะ
อุทยานเย่หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง "พิเศษ....ชิมเสี่ยวหลงเปา ร้านต้นตำรับติงไท่ฟง"
เดินทาง : 26 ก.ค./9,23 ส.ค.  ราคา 38,900.-
read-detail.gif

ทัวร์คาราวานอีสาน / ทัวร์เชียงตุง (2560)
    hot_icon.gifทัวร์เชียงตุง 3 วัน 2 คืน (สายการบินไทยไลอ้อนแอร์)
นำท่านสู่นครเชียงตุงเมืองเก่าแก่ร่วมสมัยสุโขทัยที่ไม่เคยร้างลา งามเด่นด้วยพระธาตุจอมคำ หนองตุง จอมคำ จอมสัก และจอมมน
เสน่ห์ของตลาดเช้าเชียงตุงที่ไม่เคยเสื่อมคลาย ชนเผ่าไทใหญ่ ไทเขิน ไทเหนือ หรือไทลื้อ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเครือญาติกับเราชาวไทยสยามทั้งสิ้น
ด้วยการสื่อภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี อัธยาศัยไมตรีที่มีด้วยต่อกันโดยถ้วนทั่วหน้า
เดินทาง : 12 ส.ค./22 ก.ย./21 ต.ค./24 พ.ย./9 ธ.ค. 
ราคา 12,500.- (ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
read-detail.gif
line.jpg
      banner-royalping-garden--resort.png
 
         
      hand-icon.pngแพคเกจ 1 เชียงใหม่เพลินตา 3 วัน
เชียงใหม่ – แม่ริม – แม่แตง – เชียงดาว – ปางช้างแม่ตะมาน – ขี่ช้าง – นั่งเกวียน – ล่องแพ – แลวัด
ชมพระตำหนักดาราภิรมย์  ผนวก  ม่อนแจ่ม – พระธาตุดอยคำ

 
         
      hand-icon.pngแพคเกจ 2  มหามงคล ๙ สถาน 3 วัน
เชียงใหม่ – แม่ริม – แม่แตง – เชียงดาว – ปางช้างแม่ตะมาน – ขี่ช้าง – นั่งเกวียน – ล่องแพ – แลวัด
ชมพระตำหนักดาราภิรมย์  ผนวก  ม่อนแจ่ม – ไหว้พระ ๙ วัด

 
         
      hand-icon.pngแพคเกจ 3 เวียงพิงค์ทัศนา 3 วัน
เชียงใหม่ – แม่ริม – แม่แตง – เชียงดาว – ปางช้างแม่ตะมาน – ขี่ช้าง – นั่งเกวียน – ล่องแพ – แลวัด
ชมพระตำหนักดาราภิรมย์  ผนวก  ม่อนแจ่ม – พระธาตุดอยคำ
(เฉพาะท่านที่ได้รับจดหมายอภินันทนาการ จากบริษัทเถกิงทัวร์)

 
         
      hand-icon.pngแพคเกจ 4  ภูผาอ่างขาง 3 วัน
เชียงใหม่ – แม่ริม – ปางช้างแม่ตะมาน – ขี่ช้าง – นั่งเกวียน – ล่องแพ – แลวัด
ผนวก  โครงการหลวงดอยอ่างขาง   >> ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ค. (เหมาะสม)

 
         
      hand-icon.pngแพคเกจ 5  เที่ยวปางช้าง 1 วัน
ปางช้างแม่ตะมาน – ขี่ช้าง – นั่งเกวียน – ล่องแพ – แลถ้ำเชียงดาว
ผนวก  ถ้ำผาปล่อง + สถูปพระนเรศวรมหาราช

 
         
      hand-icon.pngแพคเกจ 6  เที่ยวดอยอ่างขาง 1 วัน
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง – จุดชมวิวม่อนสน – ไร่ชาสองพัน – หมู่บ้านนอแล
 
         
      hand-icon.pngแพคเกจ 7  งามสล้างแม่ริม 1 วัน
วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน – พระตำหนักดาราภิรมย์ – วัดป่าดาราภิรมย์  – ฟาร์มกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง – ม่อนแจ่ม
ผนวก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์