Takerng Express Hilight
 

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2560 (ทัวร์ร่วม)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์นาโกย่า โอซาก้า 6 วัน (TG)
หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวาโกะ – จวนผู้ว่า – ย่านซันโนมาชิ – อาบน้ำแร่ สถาบันจำลองอาหารญี่ปุ่น – สวนดอกไม้นาบานาโนะซาโต
เกียวโต – ตำหนักทอง –วัดคิโยมิสึ –  อาราชิยาม่า – สวนไผ่ญี่ปุ่น
โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ปราสาทโอซาก้า - นารา
วัดโทไดจิ – คันไซ
ช้อปปิ้งริงกุเอาท์เล็ท – อิออน
เดินทาง : 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.  ราคา 74,800.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ซัปโปโร Snow Festivel 6 วัน (TG)
ชิโตเซ่ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ตึกรัฐบาลเก่า – ย่านการค้าทานุกิโคจิ ศาลเจ้าฮอกไกโด – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET – โอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – ลานสกีกิโรโระ – โทยะ – แช่ออนเซ็น
ภูเขาไฟโชวะชินซัง – สวนหมี – โนโบริเบทสุ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – ผานรก (เมนูพิเศษ >>> เนื้อย่างเจงกีสข่าน – บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์สามชนิด)

เดินทาง : 5-10 ก.พ.  ราคา 75,500.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ และสงกรานต์ (2560)

    hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ 6 วัน (TG)
โตเกียว – วัดอะซาคูซ่า – โอไดบะ
ชมซากุระสวนอุเอโนะ – ภูเขาไฟฟูจิ  หมู่บ้าน  IYASHI NO SATO – ทะเลสาบฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวากุดานิ
ชมซากุระสวนเฮอิวะ – GOTEMBA  OUTLET – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ เกียวโต
ปราสาทนิโจ – วัดซันจูซันเก็นโด
ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ – รถไฟด่วนบุลเล็ทเทรน ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ปราสาทโอซาก้า
KANSAI AEON SHOPPING CENTER
เดินทาง : 31 มี.ค. - 5 เม.ย.  ราคา 67,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่น ช่วงสงกรานต์ 6 วัน (TG) ชุดสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ชินไชบาชิ – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิซึ ปราสาทนิโจ
สวนดอกไม้ นาบานาโนะ ซาโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
GOTEMBA OUTLET – สวนสนุกดีสนีย์แลนด์
ชินจูกุ – วัดอะซาคูซ่า
AEON SHOPPING CENTER
เดินทาง : 11 - 16 เม.ย.  ราคา 81,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์พม่า - กัมพูชา - ลาว - เวียดนาม (2560)
    hot_icon.gifทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน (TG)
ชเวดากอง พระบรมธาตุเจดีย์หุ้มทองคำองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หงสาวดีอดีตราชธานีของชาวรามัญ พระธาตุอินทร์แขวน
อัศจรรย์เจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์
เดินทาง : 10-13 ธ.ค.  ราคา 27,500.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์มัณฑะเลย์ มิงกุน 3 วัน (PG)
พระมหามัยมุนี พิธีสรงพระพักตร์พระพุทธรูปแห่งเดียวในโลก พระราชวังกรุงมัณฑะเลย์ วัดชเวนันต่อ วัดกุโสดอ สะพานอูเบียนแห่ง
อมรปุระ
สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก ล่องเรือสู่หมู่บ้านมิงกุน ชมระฆังยักษ์และเจดีย์มิงกุน วัดตอจีมีพระหยกขาวโบราณองค์ใหญ่
ที่สุดในโลก
เดินทาง : .................. ราคา ............-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน (PG)
ปราสาทตาพรหม นาคพัน พนมบาแค็งแปรรูป วัดพระพรหมรัตน์ องค์เจ๊กองค์จอม ผนวกล่องเรือโตนเลสาบใหญ่ที่สุดในเอเชีย
เดินทาง : .................. ราคา ............-
read-detail.gif

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน (PG)
สู่นครหลวงพระบางอดีตเมืองเชียงทอง เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ ในอ้อมกอดของทิวเขาสลับสล้าง
ซ่อนความมั่งคั่งทางศิลปไว้อย่างเจียมเนื้อเจียมตัว
โบสถ์วิหารอลังการด้วยลายทองมีให้ชื่นชมอยู่อย่างดาษดื่น วัดเชียงทองสถาปัตยกรรม
ล้ำค่าแห่งล้านช้าง
ชมวังเจ้ามหาชีวิตที่บริสุทธิ์โปร่งเบาและสมถะประจวบกับนิสัยใจคออันโอบอ้อมอารีย์ของชาวไทลาวที่ท่านต้องประทับใจ
ไม่รู้ลืม
ชมวัดปากอู เพลิดเพลินกับการชื่นชมของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินงามประณีตตามแบบฉบับหลวงพระบาง ล้วนแล้วแต่จะเป็น
สิ่งจรรโลงใจ ให้ท่านสนุกสนานจนยากที่จะหาแหล่งท่องเที่ยวอื่นใดมาเปรียบได้

เดินทาง : .................. ราคา ............-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา 5 วัน (TG)
กรุงฮานอย  อดีตนครทังลอง อ่าวฮาลองมรดกโลก  งามด้วยธรรมชาติสรรค์สร้าง ชมการเชิดหุ่นกระบอกในน้ำเพียงแห่งเดียวในโลก
เมืองซาปากลิ่นอายของธรรมชาติ  การทำนาบนลาดไหล่เขา
เดินทาง : .................. ราคา ............-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------