Takerng Express Hilight
 

      japan_strawberry_5d_2018.jpg
line.jpg
      japan-alps-6days-2018.jpg

ทัวร์ไต้หวัน (2561)
    hot_icon.gifทัวร์ไต้หวัน 5 วัน (TG)
กรุงไทเป – เมืองไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา(SUN MOON LAKE) – หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า – รถไฟด่วน  เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติ
โทโรโกะ
อุทยานเย่หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง "พิเศษ....ชิมเสี่ยวหลงเปา ร้านต้นตำรับติงไท่ฟง"
เดินทาง : 25 เม.ย.  ราคา 42,900.-
read-detail.gif

ทัวร์พม่า (2561)
    hot_icon.gifพม่าแกรนด์ทัวร์ ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน พุกาม อินเลย์ มัณฑะเลย์ (PG)
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเหลียว – พระเจดีย์ชเวสิกอง อนันดาเจดีย์ – วัดธรรมยางจี – เจดีย์พพัญญู
วัดชเวยันเป – วัดพองดอว์อู (พระบัวเข็ม) – วัดง๊ะเพจองพระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดชเวนันต่อ – มัณฑะเลย์ฮิลล์ – พิธีสรงพระพักต์พระมัยมุนี
สะพานอูเบียน สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก

เดินทาง : 22-27 พ.ค. ราคา 44,000.-
read-detail.gif

ทัวร์อินเดีย (2561)
    hot_icon.gifทัวร์อินเดีย 4 วัน (TG)
พุทธคยา – บ้านนางสุชาดา – สถานลอยถาดแม่น้ำเนรัญชรา – ราชคฤห์ – เขาคิชกูฎ วัดเวฬุวัน – มหาวิทยาลัยนาลันทา – หลวงพ่อดำ
พิพิธภัณฑสถานสารนาถ
ธัมมราชิกสถูป – ธัมเมกขสถูป – พาราณสี – ล่องแม่น้ำคงคามหานที – ชมผ้ากาสี
เดินทาง : 22-25 มี.ค. ราคา 46,500.-
read-detail.gif

ทัวร์คาราวาน (เหนือ) 2560-2561
    hot_icon.gifทัวร์เชียงตุง 3 วัน 2 คืน (สายการบินไทยไลอ้อนแอร์)
นำท่านสู่นครเชียงตุงเมืองเก่าแก่ร่วมสมัยสุโขทัยที่ไม่เคยร้างลา งามเด่นด้วยพระธาตุจอมคำ หนองตุง จอมคำ จอมสัก และจอมมน
เสน่ห์ของตลาดเช้าเชียงตุงที่ไม่เคยเสื่อมคลาย ชนเผ่าไทใหญ่ ไทเขิน ไทเหนือ หรือไทลื้อ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเครือญาติกับเราชาวไทยสยามทั้งสิ้น
ด้วยการสื่อภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี อัธยาศัยไมตรีที่มีด้วยต่อกันโดยถ้วนทั่วหน้า
เดินทาง : 16 ก.พ., 2,23 มี.ค.
ราคา 12,500.- (ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์คาราวานเหนือ 5 วัน บิน SL,PG (แม่ฮ่องสอน & เชียงใหม่)
แม่ฮ่องสอนเมืองสามหมอก & นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ กะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเฒ่า - สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - ถ้ำปลาวังมัจฉา
ร่มรื่นด้วยแมกไม้สายธาร - อำเภอปายพักชายน้ำวิวท้องนาป่าเขาและสายหมอก - ปางช้างแม่ตะมาน, ขี่ช้าง, นั่งเกวียนแล้วเวียนมาล่องแพ
วัดบ้านเด่นได้รับยกย่องว่างดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดของนครเชียงใหม่ - อัศจรรย์ผาช่อแห่งอุทยานแม่วาง
เดินทาง : 20-24 ธ.ค.  ราคา 23,900.-
read-detail.gif