Takerng Express Hilight
 

ทัวร์ญี่ปุ่น - สิงคโปร์ - ฮ่องกง - บาหลี - เวียดนาม (พฤษภาคม 2559)
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น โตเดียว 7 วัน TG
โตเกียว – วัดอะซาคูซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ – สวนสนุกโตเกียวดีสนีย์แลนด์ – ภูเขาไฟฟูจิ – บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
GOTEMBA OUTLET – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิตซึ – วัดคินคาคูจิ
ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – KANSAI RINKU OUTLET
เดินทาง : 1,8,15,22 ก.ค./5,11,19 ส.ค./2,9,16,23 ก.ย.  ราคา 67,900.-
read-detail.gif
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น 4 วัน TG
โตเกียว – วัดอะซาคูซ่า – โตเกียวสกายทรี – ทะเลสาบฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
- Kachi Kachi Ropeway – ภูเขาไฟฟูจิ
GOTEMBA OUTLET – พระใหญ่ไดบุทสึ เมืองคามาคูระ
- ศาลเจ้า Tsurugaoka Hachimangu  – NARITA AEON SHOPPING CENTER
เดินทาง : 23,30 มิ.ย./7,14,21,28 ก.ค./11,19 ส.ค./8,22 ก.ย.  ราคา 47,900.-
read-detail.gif
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน TG
ชิโตเซ่ – ฟูราโน่ – ทะเลสาบสีฟ้า – เขื่อนมิซึซาว่า – บิเอ – ฟาร์มชิกิซาอิ(นั่งรถแทรกเตอร์) ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า – ไอซ์พาวิเลียน – เมืองโซอุนเคียว
น้ำตกริวเซและน้ำตกกิงกะ – ฟาร์มโทมิตะ
ชมทุ่งลาเวนเดอร์ – สวนนากาฟูราโน่นั่งกระเช้าห้อยขา – เมืองอะซะฮิคะวะ – ตึกรัฐบาลเก่า
หอนาฬิกาซัปโปโร – ช้อปปิ้งซูซุกิโนะ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เลต
จุดชมวิวภูเขาโมอิวะ (1ใน3 จุดชมวิวที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น)
เดินทาง : 8,12,20,26 ก.ค.  ราคา 71,900.-
read-detail.gif
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์สิงคโปร์ ช้อปปิ้ง 3 วัน TG
ชมเมอร์ไลอ้อน – ล่องเรือ BUMBOAT – ชมเมืองสองฝั่งของแม่น้ำสิงคโปร์ นมัสการวัดพระเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ – ช้อปปิ้งจุใจย่านถนนออร์ชาร์ด
และย่านไชน่าทาวน์

เดินทาง : 17,24 มิ.ย./1,8,15,22,29 ก.ค.  ราคา 23,900.-
read-detail.gif
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ไต้หวัน ซันมูลเลค 4 วัน TG
ล่องเรือชมทิวทัศน์งามในทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ชมมหาสมบัติชิ้นยิ่งใหญ่ในพิพิธภัณฑ์ “กู้กง”  ชมวัดจงไถฉานซื่อ
ในนิกายมหายาน ที่ใหญ่ติดอันดับโลก
ขึ้นชมวิวกรุงไทเปบนตึก 101 ชวนชิมอาหารอร่อย ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินใจที่ซีเหมินติง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
และ GLORIA OUTLET
เดินทาง : 23,30 มิ.ย./7,14,21,28 ก.ค.  ราคา 33,900.-
read-detail.gif
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์อินเดีย เนปาล 10 วัน
สู่พาราณสี – สารนาถ – พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – มหาสถูปเกสริยา กุสินารา – ลุมพินี – กาฐมัณฑุ – ภักตาปูร์
นาการากอต – มหาสถูปเพาธนาถ
เทวาลัยบุทนิลขันทา  ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ชิ้นเยี่ยม
เดินทาง : 15 - 24 ต.ค.  ราคา 76,900.-
read-detail.gif
     

                  humming_birds_hovering_md_wht.gif                                                                                                                                     shopping9-225x300.jpg