Takerng Express Hilight
 

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือน มีนาคม 2558
     
    hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน TG  ชมซากุระ   
    โตเกียว – ชมซากุระสวนอุเอโนะ – วัดอะซาคูซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ – บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ชมซากุระสวนเฮอิวะ – GOTEMBA OUTLET
ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน
ปราสาทนิโจ – ศาลเจ้าฮิราโน่ – ซากุระปราสาทโอซาก้า – ล่องเรือ SUIJO BUS AQUALINER
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เดินทาง : 28 มี.ค. - 2 เม.ย.  
ราคา 70,000.-  อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน TG  ชมซากุระ
    โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ชมซากุระสวนอุเอโนะ – วัดอะซาคูซ่า – ล่องเรือมิซุเบะไลน์ ภูเขาไฟฟูจิ – บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ
GOTEMBA  OUTLET – ทะเลสาบบิวะ
ชมซากุระปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เดินทาง : 31 มี.ค. - 4 เม.ย.  ราคา 60,000.-  อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือน เมษายน 2558
     
    hot_icon.gifA ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน TG   
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งอุเมดะ, ชินไซบาชิ – โกเบ – ขึ้นกระเช้าสู่ภูเขาร็อคโกะ
จุดชมวิว Rokko Garden Terrace
ล่องเรืออ่าวโกเบ – ช้อปปิ้งโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – ภูเขาไฟฟูจิ
บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ – GOTEMBA OUTLET – โตเกียว สวนสนุกดีสนีย์แลนด์
ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอะซาคูซ่า – ช้อปปิ้ง AEON SHOPPING CENTER
เดินทาง :
8 - 13 เม.ย. ราคา 82,000.-  อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    hot_icon.gif B ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน TG   
โอซาก้า – เกียวโต – รถไฟสายโรแมนติก – ชมสวนไผ่ – วัดเทนริวจิ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ล่องเรือทะเลสาบบิวะ – ช้อปปิ้ง Sakae
ภูเขาไฟฟูจิ – บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ – GOTEMBA OUTLET
โตเกียวโซล่ามาชิ – วัดอะซาคูซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ – วัดนาริตะซาน
ช้อปปิ้ง AEON SHOPPING CENTER

เดินทาง : 9 - 14 เม.ย. ราคา 80,000.-  อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gif C ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน TG   
    โอซาก้าอควาเรี่ยม – ชินไซบาชิ และ TEMPOZAN – ปราสาทโอซาก้า – บิวะโกะ – ช้อปปิ้งย่าน Sakae ภูเขาไฟฟูจิ – บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ
GOTEMBA OUTLET – บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ
โตเกียว – ล่องเรือฮิมิโกะ –  โอะไดบะ – ชินจูกุ – วัดนาริตะซัน – AEON SHOPPING CENTER
เดินทาง :
14 - 19 เม.ย. ราคา 80,000.-  อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifD ทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 4 คืน TG   
    โตเกียว – วัดอะซาคูซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ภูเขาไฟฟูจิ – บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ – โฮดากาโซะ – นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ – ช้อปปิ้ง Sakae
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – โกเบ – ล่องเรืออ่าวโกเบ – ช้อปปิ้งโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – ผ่านชมโกเบพอร์ตทาวเวอร์

เดินทาง : 14 - 20 เม.ย. ราคา 74,000.-  อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน TG   
    หมู่บ้านไอนุ – เมืองโนโบริเบทสึ – หมู่บ้านดาเตะ จิไดมูระ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ บ่อโคลนเดือด โชวา ซินซาน & ขึ้นกระเช้าภูเขาไฟอุสุ
หมีสีน้ำตาล – ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – ช้อปปิ้งทะนุกิ โคจิ 
ตลาดปลานิโจ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้ว
พิธภัณฑ์เบียร์ 
ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช๊อคโกแลต – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET
เดินทาง : 8 - 13 เม.ย. ราคา 77,000.-  อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม

ทัวร์เกาหลีเดือนมีนาคม - เมษายน 2558
     
    hot_icon.gifทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน TG   
กรุงโซล – ชมเกาะวอลมิโด – โปรวองซ์วิลเลจ – ปั่นจักรยาน RAIL BIKE – ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองชุนชอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
COSMETIC SHOP – ล่องเรือสำราญ HAN RIVER CRUISE – ทงแดมุน
หมู่บ้านเทพนิยาย One Mount Snow Park – ศูนย์โสม
ดิวตี้ฟรี -  ช้อปปิ้งเมียงดง – โซลทาวเวอร์
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พิธีเปลี่ยนเวรทหารวังด๊อกซุง – ศูนย์แอมมิทีส
เดินทาง : 12 - 16 เม.ย. ราคา 50,000.-  อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
     


                  humming_birds_hovering_md_wht.gif                                                                                                                                     shopping9-225x300.jpg