Takerng Express Hilight
 

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ และสงกรานต์ (2560)

    hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ 6 วัน (TG)
โตเกียว – วัดอะซาคูซ่า – โอไดบะ
ชมซากุระสวนอุเอโนะ – ภูเขาไฟฟูจิ  หมู่บ้าน  IYASHI NO SATO – ทะเลสาบฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวากุดานิ
ชมซากุระสวนเฮอิวะ – GOTEMBA  OUTLET – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ เกียวโต
ปราสาทนิโจ – วัดซันจูซันเก็นโด
ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ – รถไฟด่วนบุลเล็ทเทรน ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ปราสาทโอซาก้า
KANSAI AEON SHOPPING CENTER
เดินทาง : 31 มี.ค. - 5 เม.ย.  ราคา 67,900.- (จองภายในวันที่ 14 ก.พ. เหลือ 66,900.-)
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่น ช่วงสงกรานต์ 6 วัน (TG) ชุดสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ชินไชบาชิ – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิซึ ปราสาทนิโจ
สวนดอกไม้ นาบานาโนะ ซาโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
GOTEMBA OUTLET – สวนสนุกดีสนีย์แลนด์
ชินจูกุ – วัดอะซาคูซ่า
AEON SHOPPING CENTER
เดินทาง : 11 - 16 เม.ย.  ราคา 81,900.- (จองภายในวันที่ 14 ก.พ. เหลือ 80,900.-)
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์ญี่ปุ่น 2560 (ทัวร์ร่วม.....ไม่ลดราคา)
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น คิวชิว ฟูกูโอกะ 6 วัน (TG)
ฟูกูโอกะ –  เบ็บปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อนรก – อาบทรายร้อน ห้างสรรพสินค้า YOUME TOWN– เมืองโออิตะ
สวนดอกไม้คุจู – ศาลเจ้าไทไซฟุ
ช้อปปิ้งโทสุเอ้าท์เลท - เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทกุอินาริ -หมู่บ้านฮอลแลนด์ฮูทส์เทนบอร์ช
สวนโกลฟเวอร์ – ช้อปปิ้ง CANAL CITY HAKATA (พักในหมู่บ้านฮอลแลนด์ฮูทส์เทนบอร์ช 1 คืน)
*** สัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นใส่ชุดยูคาตะอาบน้ำแร่ ***
โดยสายการบินไทย (สะสมไมล์ได้50%)
เดินทาง  11-16 เม.ย. 
ราคา 75,800.-
เดินทาง  12-17 เม.ย. 
ราคา 77,800.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 7 วัน 4 คืน (CX)
ฮ่องกง – ฮอกไกโด – DORAEMON WAKUWAKU SKY PARK – โนโบริเบทสึ
หมู่บ้าน DATE JIDAI – ทะเลสาบโทยะ
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ภูเขาไฟโชวะชินซัน
แหล่งอนุรักษ์หมีสีน้ำตาล – โอตารุ – คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
JR ทาวน์เวอร์ – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
หอนาฬิกาซัปโปโร่ – ตึกรัฐบาลเก่าเมืองซัปโปโร่ MITSUI OUTLET – ย่านทานุกิโคจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชิโตเซ่
พิพิธภัณฑ์ปลาแซลมอน  เมนูพิเศษ.. เนื้อย่างเจงกีสข่าน – บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์สามชนิด
*** สัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่น ใส่ชุดยูคาตะ อาบน้ำแร่ ***

เดินทาง  11-17 เม.ย.  ราคา 67,800.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 7 วัน 5 คืน (TG)
ชิโตเซ่ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – ฮาโกดาเตะ – ขึ้นกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมปราการโกเรียวคาคุ
ขึ้นกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะ
สวนหมี –  โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – ซัปโปโร โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
พิพิธภัณฑ์เบียร์ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมเมืองซัปโปโร
JR ทาวน์เวอร์ – ชมดอกไม้สวนสาธารณะยูริงาฮาร่า – พิพิธภัณฑ์ปลาแซลม่อน
โดราเอม่อน สกายพาร์ค – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ – ช้อปปิ้ง RERA OUTLET – อิออน
เมนูพิเศษ.. เนื้อย่างเจงกีสข่าน – บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์สามชนิด

เดินทาง  12-18 เม.ย.  ราคา 88,800.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า 5 วัน 4 คืน (CX)
เกาะโอกินาว่า - ถนนโคคุไซ - โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำเกียวคุเซ็น - HIMEYURI NOTO
PEACH MEMORICAL PARK – ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ต
หมู่บ้านริวกิวมูระ – ผามันซาโมะ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ  - ปราสาทชูริโจ – สัมผัสประสบการณ์การฝึกคาราเต้ DFS OKINAWA
AMERICAN VILLAGE - ศาลเจ้านามิโนอูเอะ – สวนฟุคุชูเอน
เมนูพิเศษ.. เมนูอาหารที่ทำจากกุ้งมังกรพร้อมโชว์พื้นเมือง สเต็กเนื้อหรือสเต็กกุ้งมังกร
เดินทาง  12-16 เม.ย. 
ราคา 59,800.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร่ ฮาโกดาเตะ 6 วัน (TG)
ชิโตเซ่ – ผานรก – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – ฮาโกดาเตะ – ขึ้นกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมปราการโกเรียวคาคุ
ขึ้นกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะ
สวนหมี –  โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – ซัปโปโร โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – พิพิธภัณฑ์เบียร์
ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมเมืองซัปโปโร   JR ทาวน์เวอร์ – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET
เมนูพิเศษ.. เนื้อย่างเจงกีสข่าน– บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์สามชนิด

เดินทาง  31 มี.ค. - 5 เม.ย.  ราคา 73,800.-
เดินทาง  4 - 9 เม.ย. 
ราคา 70,800.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์ไต้หวัน - พม่า - กัมพูชา - ลาว - เวียดนาม - อินเดีย (2560)
    hot_icon.gifไต้หวัน 5 วัน (TG)
กรุงไทเป – เมืองไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา(SUN MOON LAKE) – หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า – รถไฟด่วน  เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติ
โทโรโกะ
อุทยานเย่หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง "พิเศษ....ชิมเสี่ยวหลงเปา ร้านต้นตำรับติงไท่ฟง"
เดินทาง : 19 เม.ย./10 พ.ย.  ราคา 38,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน (TG)
ชเวดากอง พระบรมธาตุเจดีย์หุ้มทองคำองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หงสาวดีอดีตราชธานีของชาวรามัญ พระธาตุอินทร์แขวน
อัศจรรย์เจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์
เดินทาง : 23 ก.พ./9,23 มี.ค.  ราคา 27,500.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์มัณฑะเลย์ มิงกุน 3 วัน (PG)
พระมหามัยมุนี พิธีสรงพระพักตร์พระพุทธรูปแห่งเดียวในโลก พระราชวังกรุงมัณฑะเลย์ วัดชเวนันต่อ วัดกุโสดอ สะพานอูเบียนแห่ง
อมรปุระ
สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก ล่องเรือสู่หมู่บ้านมิงกุน ชมระฆังยักษ์และเจดีย์มิงกุน วัดตอจีมีพระหยกขาวโบราณองค์ใหญ่
ที่สุดในโลก
เดินทาง : 10,24 มี.ค ราคา 25,000.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน (PG)
ปราสาทตาพรหม นาคพัน พนมบาแค็งแปรรูป วัดพระพรหมรัตน์ องค์เจ๊กองค์จอม ผนวกล่องเรือโตนเลสาบใหญ่ที่สุดในเอเชีย
เดินทาง : 10,24 มี.ค ราคา 26,000.-
read-detail.gif

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน (PG)
สู่นครหลวงพระบางอดีตเมืองเชียงทอง เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ ในอ้อมกอดของทิวเขาสลับสล้าง
ซ่อนความมั่งคั่งทางศิลปไว้อย่างเจียมเนื้อเจียมตัว
โบสถ์วิหารอลังการด้วยลายทองมีให้ชื่นชมอยู่อย่างดาษดื่น วัดเชียงทองสถาปัตยกรรม
ล้ำค่าแห่งล้านช้าง
ชมวังเจ้ามหาชีวิตที่บริสุทธิ์โปร่งเบาและสมถะประจวบกับนิสัยใจคออันโอบอ้อมอารีย์ของชาวไทลาวที่ท่านต้องประทับใจ
ไม่รู้ลืม
ชมวัดปากอู เพลิดเพลินกับการชื่นชมของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินงามประณีตตามแบบฉบับหลวงพระบาง ล้วนแล้วแต่จะเป็น
สิ่งจรรโลงใจ ให้ท่านสนุกสนานจนยากที่จะหาแหล่งท่องเที่ยวอื่นใดมาเปรียบได้

เดินทาง : 24 ก.พ./10,24 มี.ค.  ราคา 21,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา 5 วัน (TG)
กรุงฮานอย  อดีตนครทังลอง อ่าวฮาลองมรดกโลก  งามด้วยธรรมชาติสรรค์สร้าง ชมการเชิดหุ่นกระบอกในน้ำเพียงแห่งเดียวในโลก
เมืองซาปากลิ่นอายของธรรมชาติ  การทำนาบนลาดไหล่เขา
เดินทาง : 15,30 มี.ค. ราคา 29,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifอินเดีย - เนปาล 10 วัน
สู่พาราณสี – สารนาถ – พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – มหาสถูปเกสริยา กุสินารา – ลุมพินี – กาฐมัณฑุ – ภักตาปูร์
ลลิตปูร์ – นาการากอต
เทวาลัยบุทนิลขันทา  ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ชิ้นเยี่ยม
เดินทาง : 4,18 ก.พ./12 มี.ค. ราคา 74,900.-
read-detail.gif