Takerng Express Hilight
 

ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2562

        hokkaido-5d30dec-3jan19.jpg
ญี่ปุ่นฮอกไกโด 5 วัน (TG)
ซัปโปโร – โทยะ – อาบน้ำแร่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาอุสุซัน
สวนหมี – คิโรโระสกีรีสอร์ท – ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต
โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว
ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET–ศาลเจ้าฮอกไกโด-ตึกรัฐบาลเก่า
ทานุกิโคจิ – โนโบริเบทสึ – หมู่บ้านนินจา – โดราเอม่อน
สกายพาร์ค
***เมนูพิเศษ.. เนื้อย่างเจงกีสข่าน – บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์สามชนิด

เดินทาง : 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562
ราคา : 82,800.-
read-detail.gif
 
 
           
        hokkaido-6d27dec-1jan19.jpg
ญี่ปุ่นฮอกไกโด 6 วัน (TG)
ซัปโปโร – โทยะ – ฮาโกดาเตะ – ป้อมปราการโกเรียวคาคุ
โกดังอิฐแดง – ขึ้นกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้า
ฮาโกดาเตะ – หมู่บ้านนินจา – หุบเขานรก – ซัปโปโร
พิพิธภัณฑ์เบียร์ – คิโรโระสกีรีสอร์ท – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์
กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – ศาลเจ้าฮอกไกโด
ตึกรัฐบาลเก่า – ทานุกิโคจิ – โรงงานช็อคโกแลต พิพิธภัณฑ์ปลาแซลมอน – ช้อปปิ้ง RERA OUTLET – โดราเอม่อนสกายพาร์ค
***เมนูพิเศษ.. เนื้อย่างเจงกีสข่าน – บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์สามชนิด

เดินทาง : 27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2562
ราคา : 89,800.-
 read-detail.gif
 
           
        osakatokyo28dec-3jan19.jpg
ญี่ปุ่นโอซาก้า โตเกียว 7 วัน (TG)
โอซาก้า – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – ช้อปปิ้งย่านดังชินไซบาชิ
รถไฟด่วน – วัดคินคะคุจิ – วัดกินคะคุจิ – ปราสาทนิโจ
นาโกย่า – ฟูจิ ชั้น 5 - GOTEMBA OUTLET – วัดอาซะกุซะ
โตเกียวสกายทรี สุดชีซ..กับสวนสนุกโตเกียวดีสนีย์แลนด์
***สัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่น ***ใส่ชุดยูคาตะ อาบน้ำแร่
เดินทาง : 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562
ราคา : 79,800.-
 read-detail.gif
 
 
 
           
        nagoya-kyoto-osaka28dec-2jan19.jpg
ญี่ปุ่นนาโกย่า เกียวโต โอซาก้า 6 วัน (TG)
หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวาโกะ – จวนผู้ว่า – ย่านซันโนมาชิ
อาบน้ำแร่
ขึ้นกระเช้า ชินโฮดากะ – นาโกย่า
ปราสาทนาโกย่า – สวนดอกไม้ นาบา
นาโนะ ซาโตะ
ชมเทศกาลไฟประดับ – เกียวโต – วัดคินคาคุจิ วัดทอง
วัดกินคะคุจิ วัดเงิน– ปราสาทนิโจ – โอซาก้า
ช้อปปิ้งริงกุเอาท์เล็ท – ห้างสรรพสินค้าอิออน

เดินทาง : 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562
ราคา : 77,800.-
read-detail.gif
 
 
           
        fukuoka-6d4n-29dec18-03jan19.jpg
ญี่ปุ่นคิวชู ฟุกุโอกะ 6 วัน (TG)
ฟุกุโอกะ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบ็บปุ – บ่อนรก – อาบทรายร้อน
เมืองซากะ – ศาลเจ้าโยโตคุอินาริ – โทสุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท
นางาซากิ – สวนโกลฟเวอร์ – หมู่บ้านฮอลแลนด์ ฮูทเทนบอช
เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ช้อปปิ้งเทนจิน – ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้
*** สัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นใส่ชุดยูคาตะอาบน้ำแร่ ***

เดินทาง : 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562
ราคา : 77,800.-
read-detail.gif
 
 
 
           
        india_4d3n.jpg
 
พุทธคยา – บ้านนางสุชาดา – สถานลอยถาดแม่น้ำเนรัญชรา
ราชคฤห์ – เขาคิชกูฎ
วัดเวฬุวัน มหาวิทยาลัยนาลันทา
หลวงพ่อดำ
พิพิธภัณฑสถานสารนาถ ธัมมราชิกสถูป
ธัมเมกขสถูป – พาราณสี – ล่องแม่น้ำคงคามหานที
ชมผ้ากาสี
เดินทาง : 14 ก.พ./ 21 มี.ค.
 ราคา : 46,500.-
read-detail.gif
 
 
 
 
           


        cambodia-3day-2561-2562.jpg
         
        mynmar-6d5n_2018.jpg
        พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเหลียว – พระเจดีย์ชเวสิกอง
อนันดาเจดีย์ – วัดธรรมยางจี – เจดีย์พพัญญู – วัดชเวยันเป – วัดพองดอว์อู (พระบัวเข็ม)
วัดง๊ะเพจองพระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดชเวนันต่อ – มัณฑะเลย์ฮิลล์ – พิธีสรงพระพักต์พระมัยมุนี
สะพานอูเบียน สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก (พักโรงแรม 5 ดาว*****)