Takerng Express Hilight
 

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ สงกรานต์ พิ้งค์มอส (2560)

    hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ 6 วัน (TG)
โตเกียว – วัดอะซาคูซ่า – โอไดบะ
ชมซากุระสวนอุเอโนะ – ภูเขาไฟฟูจิ  หมู่บ้าน  IYASHI NO SATO – ทะเลสาบฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวากุดานิ
ชมซากุระสวนเฮอิวะ – GOTEMBA  OUTLET – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ เกียวโต
ปราสาทนิโจ – วัดซันจูซันเก็นโด
ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ – รถไฟด่วนบุลเล็ทเทรน ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ปราสาทโอซาก้า
KANSAI AEON SHOPPING CENTER
เดินทาง : 31 มี.ค. - 5 เม.ย.  ราคา 67,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gif ทัวร์ญี่ปุ่น ช่วงสงกรานต์ 6 วัน (TG) ชุดสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ชินไชบาชิ – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิซึ ปราสาทนิโจ
สวนดอกไม้ นาบานาโนะ ซาโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
GOTEMBA OUTLET – สวนสนุกดีสนีย์แลนด์
ชินจูกุ – วัดอะซาคูซ่า
AEON SHOPPING CENTER
เดินทาง : 11 - 16 เม.ย.  ราคา 81,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น พิ้งค์มอส เจแปนแอลป์ 6 วัน 4 คืน (TG)
ปราสาทนาโกย่า – สวนดอกไม้ Nabana no Sato – หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวา – ทาคายาม่า จินยะ
ซันโนมาชิ – เจแปนแอลป์ – สวนพิ้งค์มอส – บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ  – ช้อปปิ้งชินจูกุ – วัดอะซาคูซ่า

เดินทาง : 23 - 28 พ.ค.  ราคา 66,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์ไต้หวัน - เวียดนาม - พม่า - กัมพูชา - ลาว -  อินเดีย (2560)
    hot_icon.gifไต้หวัน 5 วัน (TG)
กรุงไทเป – เมืองไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา(SUN MOON LAKE) – หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า – รถไฟด่วน  เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติ
โทโรโกะ
อุทยานเย่หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง "พิเศษ....ชิมเสี่ยวหลงเปา ร้านต้นตำรับติงไท่ฟง"
เดินทาง : 19 เม.ย./10 พ.ค.  ราคา 38,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifเกาหลี 5 วัน (TG) ทัวร์ร่วม
เกาะนามิ – หมู่บ้านฝรั่งเศส – ONE MOUNT SNOW PARK – ถ้ำเหมืองทองควังเมียง – เรียนการทำกิมจิ (พร้อมใส่ชุดฮันบก) – สวนสนุก
เอเวอร์แลนด์
โซล ภูเขานัมซาน – พระราชวังชางด็อกกุง ทำเนียบประธานาธิบดีบลูเฮ้าส์ – ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์รวมเครื่องสำอาง
ช้อปปิ้ง DUTY FREE คลองชองเกซอน – เมียงดง – ล่องแม่น้ำฮัน ฮ็อตเกตนามู – วัดโชเกซา บุกชอน ฮันนก
KOREA SHOPPING CENTRE

เดินทาง : 12-16 เม.ย.  ราคา 38,800.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา 5 วัน (TG)
กรุงฮานอย  อดีตนครทังลอง อ่าวฮาลองมรดกโลก  งามด้วยธรรมชาติสรรค์สร้าง ชมการเชิดหุ่นกระบอกในน้ำเพียงแห่งเดียวในโลก
เมืองซาปากลิ่นอายของธรรมชาติ  การทำนาบนลาดไหล่เขา
เดินทาง : 15,30 มี.ค. ราคา 29,900.-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน (TG)
ชเวดากอง พระบรมธาตุเจดีย์หุ้มทองคำองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หงสาวดีอดีตราชธานีของชาวรามัญ พระธาตุอินทร์แขวน
อัศจรรย์เจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์
เดินทาง : ........... ราคา .............-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์มัณฑะเลย์ มิงกุน 3 วัน (PG)
พระมหามัยมุนี พิธีสรงพระพักตร์พระพุทธรูปแห่งเดียวในโลก พระราชวังกรุงมัณฑะเลย์ วัดชเวนันต่อ วัดกุโสดอ สะพานอูเบียนแห่ง
อมรปุระ
สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก ล่องเรือสู่หมู่บ้านมิงกุน ชมระฆังยักษ์และเจดีย์มิงกุน วัดตอจีมีพระหยกขาวโบราณองค์ใหญ่
ที่สุดในโลก
เดินทาง : ........... ราคา .............-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน (PG)
ปราสาทตาพรหม นาคพัน พนมบาแค็งแปรรูป วัดพระพรหมรัตน์ องค์เจ๊กองค์จอม ผนวกล่องเรือโตนเลสาบใหญ่ที่สุดในเอเชีย
เดินทาง : ........... ราคา .............-
read-detail.gif

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน (PG)
สู่นครหลวงพระบางอดีตเมืองเชียงทอง เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ ในอ้อมกอดของทิวเขาสลับสล้าง
ซ่อนความมั่งคั่งทางศิลปไว้อย่างเจียมเนื้อเจียมตัว
โบสถ์วิหารอลังการด้วยลายทองมีให้ชื่นชมอยู่อย่างดาษดื่น วัดเชียงทองสถาปัตยกรรม
ล้ำค่าแห่งล้านช้าง
ชมวังเจ้ามหาชีวิตที่บริสุทธิ์โปร่งเบาและสมถะประจวบกับนิสัยใจคออันโอบอ้อมอารีย์ของชาวไทลาวที่ท่านต้องประทับใจ
ไม่รู้ลืม
ชมวัดปากอู เพลิดเพลินกับการชื่นชมของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเงินงามประณีตตามแบบฉบับหลวงพระบาง ล้วนแล้วแต่จะเป็น
สิ่งจรรโลงใจ ให้ท่านสนุกสนานจนยากที่จะหาแหล่งท่องเที่ยวอื่นใดมาเปรียบได้

เดินทาง : ........... ราคา .............-
read-detail.gif
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hot_icon.gifอินเดีย - เนปาล 10 วัน
สู่พาราณสี – สารนาถ – พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – มหาสถูปเกสริยา กุสินารา – ลุมพินี – กาฐมัณฑุ – ภักตาปูร์
ลลิตปูร์ – นาการากอต
เทวาลัยบุทนิลขันทา  ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ชิ้นเยี่ยม
เดินทาง : ........... ราคา .............-
read-detail.gif