Takerng Express Hilight
 

tour_asia.gif
    hot_icon.gifทัวร์ฮอกไกโด 6 วัน TG
หมู่บ้านไอนุ – เมืองโนโบริเบทสึ – ผานรกจิโกคุดานิ – บ่อโคลนเดือด - เมืองโตยะ - โชวา ซินซาน
- ขึ้นกระเช้าภูเขาไฟอุสุ – สวนหมีสีน้ำตาล – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้ว - ซับโปโร – พิพิธภัณฑ์เบียร์ – ผ่านชมที่ทำการรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด,หอนาฬิกา - โรงงานช๊อคโกแลต -โรงงาน SNOW BRAND - ช้อปปิ้ง JR TOWER – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้ง
เดินทาง : 
31 ธ.ค. - 5 ม.ค. ราคา 78,000.- อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
     
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน TG (ชุดชมใบไม้แดง)
    โตเกียว – พิพิธภัณฑ์เอโดะ – วัดอะซาคูซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โอวากุดานิ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  GOTEMBA OUTLET
ภูเขาไฟฟูจิ – OSHINO HAKKAI – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – เกียวโต
วัดกินคะคุจิ – ภูเขา ARASHIYAMA – ชมป่าไผ่
วัดเทนเรียวจิ – ช้อปปิ้ง TEMPOZAN
ชมใบไม้แดงปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ง
เดินทาง : 25 พ.ย. - 1 ธ.ค. ราคา 60,000.-
    อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
     
    hot_icon.gifทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 6 คืน TG
    โอซาก้า – โกเบพอร์ตทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – ปราสาทโอซาก้า – รถไฟสายโรแมนติก ชมสวนไผ่ญี่ปุ่น – วัดเทนริวจิ - ปราสาทนาโกย่า – ช้อปปิ้งย่าน Sakae – หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวา ทาคายาม่า – พิพิธภัณฑ์เกี้ยวยาไตไคคัน – ซันโนมาชิ - นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ – อุทยานแห่งชาติฟูจิ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ - ฟูจิเทน – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
    เดินทาง : 27,28 ธ.ค. ราคา 86,000.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
     
    hot_icon.gif ทัวร์เกาหลี 5 วัน TG
กรุงโซล – เกาะนามิ – วัดว๊าวชงซา – ยางจิไพน์รีสอร์ท – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ woongjin playdoci – ทงแดมุน – ศูนย์โสม
บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ๊อก
COSMESTICS SHOP – โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเมียงดอง – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
TRICK EYE MUSEUM – ICE GALLERY – ศูนย์แอมมิทิส

เดินทาง : 5,12,19,26 พ.ย.  ราคา 34,000.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม
     
    hot_icon.gif ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน TG
    ล่องเรือ Bomboat ชมเมืองสองฝ่ังแม่น้ำสิงคโปร์ - ชิมเมนูขึ้นชื่อสิงคโปร์ ข้าวมันไก่, ปูผัดผงกะหรี่ ต้นตำรับ
UNIVERSAL STUDIO - ชมมารีน่าเบย์ แซนด์

เดินทาง :
ทุกศุกร์ พ.ย ราคา 28,900.-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเต็ม

                  humming_birds_hovering_md_wht.gif                                                                                                                                     shopping9-225x300.jpg