Takerng Express Hilight
 

2.gif
tel.gif
line.jpg


รายการทัวร์

      - DIAMOND 1 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน (TG)
- DIAMOND 2 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 13 วัน (TG)
- DIAMOND 3A แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (TG)
- DIAMOND 3B แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (TG)
- DIAMOND 4A แกรนด์อิตาลี 9 วัน (TG) (ชุดเที่ยวครบทุกเมืองสวย)
- DIAMOND 4B แกรนด์อิตาลี 9 วัน (TG) (ชุด 5 หมู่บ้าน Cingue Terre)
- DIAMOND 8 อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 10 วัน (TG)
- DIAMOND 11 ยุโรปตะวันออก 10 วัน (TG) (เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี)
- DIAMOND 11 ยุโรปตะวันออก 11 วัน (TG) (เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย)
- แอฟริกาใต้ 8 วัน (SQ)
- อเมริกาตะวันตก 9 วัน (CX)
- อเมริกาตะวันออก - แคนาดา 11 วัน (CX)
- ญี่ปุ่น ช้อปปิ้ง 4 วัน (TG)
- ญี่ปุ่นฮอกไกโด 6 วัน (TG)
- ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน (TG)
- มัณฑะเลย์ มิงกุน 3 วัน (PG)
- นครวัด นครธม 3 วัน (PG)
- หลวงพระบาง 3 วัน (PG)
- ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา 5 วัน (TG)

line.jpgรายการทัวร์ญี่ปุ่น 2559      japan_b_shopping_4days_nov2016.png  
ทัวร์ญี่ปุ่น B โตเกียว ช้อปปิ้ง 4 วัน (TG)
โตเกียว – ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ – GOTEMBA OUTLET โอะไดบะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – วัดอะซาคูซ่า – ถนนนากามิเสะ NARITA AEON SHOPPING CENTER
 
เดินทาง : 10-13,24-27 พ.ย. ราคา : 44,900.-
read-detail.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      japan_c_hokkaido__6days.png.png  
ทัวร์ญี่ปุ่น C ฮ่อกไกโด 6 วัน (TG)
ฮอกไกโด – ASAHIKAWA – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – ICE PAVILLION
น้ำตกริวเซย์, น้ำตกกินกะ – คุโรดาเกะ โรปเวย์ – ชมใบไม้เปลี่ยนสี
ทะเลสาบสีฟ้า – เมืองฟูราโน่ – โทบิตะ ฟาร์มชมดอกไม้ตามฤดูกาล
ช้อปปิ้ง SUSUKINO – ตลาดปลานิโจ – โรงงานช๊อคโกแลต – โอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้ว – โชวา ซินซาน &
ขึ้นกระเช้าภูเขาไฟอุสุ– สวนหมีสีน้ำตาล
เมืองโนโบริเบทสึ
หมู่บ้านดาเตะ จิไดมูระ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ช้อปปิ้ง
AEON CHITOSE

 
เดินทาง : 15-20 พ.ย.  ราคา : 65,900.-
read-detail.gif

line.jpg

      banner-sale_tour_2016.jpg
       

      diamond_1_pro.png
    diamond_2_pro.png
      DIAMOND 1 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน (TG)     DIAMOND 2 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 13 วัน (TG)
      เที่ยวกรุงโรม - โรมันฟอรั่ม- โคลอสเซี่ยม สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
พักเมืองตากอากาศแสนสวยของอิตาลี (เมืองเทอร์เม่) - หอเอนปิซาสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลาง - ฟลอเรนซ์ เมืองกำเนิดยุคเรอเนซองส์ - เวนิส
ล่องเรือกอนโดล่าชมเมืองสวรรค์กลางสายน้ำ-วิหารดูโอโม่และช้อปปิ้งที่เมือง มิลาน - ลูเซิร์นเมืองทะเลสาบสวย - ชมสะพานไม้อันเก่าแก่สัญลักษณ์ของตัวเมืองและอินเตอร์ลาเก้นเมืองช้อปปิ้ง นาฬิกา - สู่ยอดเขาจุงฟราว - จากเมืองมูลลูสนั่งรถไฟทันสมัยที่สุด ที.จี.วี.เข้าสู่กรุงปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน ขึ้นชมหอไอเฟล เดินเล่นที่ชองป์เอลิเซ่ ประตูชัยปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมมหาสมบัติทางศิลปในพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินใจที่ย่านโอเปร่าใจกลางกรุงปารีส


    เที่ยวกรุงโรม - โรมันฟอรั่ม - โคลอสเซี่ยม สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
พักเมืองตากอากาศแสนสวยของอิตาลี - หอเอนปิซาสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลาง - ฟลอเรนซ์ เมืองกำเนิดยุคเรอเนซองส์ - เวนิส - ล่องเรือ
กอนโดล่าชมเมืองสวรรค์กลางสายน้ำ - วิหารดูโอโม่และช้อปปิ้งที่เมืองมิลาน - ลูเซิร์นเมืองทะเลสาบสวย - และอินเตอร์ลาเก้นเมืองช้อปปิ้งนาฬิกา - สู่ยอดเขาจุงฟราว จากเมืองมูลลูส นั่งรถไฟทันสมัย
ที่สุด ที.จี.วี. ล่องเรือแม่น้ำแซน - ขึ้นชมหอไอเฟล - เดินเล่นที่
ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมมหาสมบัติทางศิลปในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลิน - เที่ยวกรุงลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลกา - หอคอยแห่งลอนดอน - พิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซด์ - สปิริตออฟลอนดอน - พระราชวังวินเซอร์

     
เดินทาง : 3,10,17 พ.ย.
1,8,15,22 ธ.ค.
ราคา : 109,900.-
read-detail.gif
   
เดินทาง : 3,10,17 พ.ย.
1,8,15,22 ธ.ค.
ราคา : 153,000.-
read-detail.gif
             
      diamond_3a_pro.png     diamond_3b_pro.png
      DIAMOND 3A แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (TG)
ชุดโรแมนติกจุงฟราว
    DIAMOND 3B แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (TG)
ชุด Wonder full กลาเซียร์ 3000
      ซูริค - น้ำตกไรน์ - วาดู๊ช - เซนต์มอริตซ์ - นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า
เอ็กซ์เพรส - ติราโน่ - โคโม่ - ลูกาโน่ - อันเดอร์มัท - เซอร์แมท
รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรส - เซอร์แมท - ขึ้นกระเช้าสู่เขาแมทเทอร์ฮอร์น - ปราสาทชิลลอง - มองเทรอซ์ - โลซานน์ - เวเว่ย์ - เจนีวา
เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - พักค้างลูเซิร์นเมือง
ที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

    ซูริค - น้ำตกไรน์ - วาดู๊ซ - รัฐอิสระลิคเต้นท์สไตน์ - เซนต์มอริตซ์
รถไฟ BERNINA  EXPRESS ชมมรดกโลกบนเทือกเขาแอลป์
ลูกาโน - FOXTOWN  OUTLET - อันเดอร์มัท - รถไฟ GLACIER  EXPRESS - เซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
เจนีวา - โลซานน์ - เวเวย์ - มองต์เทรอซ์ - ยอดเขา GLACIER 3000 - ลูเซิร์นเมืองสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

     
เดินทาง : 4,11,20,25 พ.ย.
2,9,16,22 ธ.ค.
ราคา : 99,900.-
read-detail.gif
   
เดินทาง : 5,12,19,26 พ.ย.
3,10,17,23 ธ.ค.
ราคา : 101,900.-
read-detail.gif
             
      diamond_4a_pro.png     diamond_4b_pro.png
      DIAMOND 4A แกรนด์อิตาลี 9 วัน (TG)     DIAMOND 4B แกรนด์อิตาลี 9 วัน (TG)
      มิลาน - เวโรน่า - เมสเตร้ - เวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - ฟลอเรนซ์
ปิซา - เซียน่า - ซอเรนโต้ - ปอมเปอี - เกาะคาปรี - กรุงโรม
อมาลฟี่ เส้นทางสายมรดกโลก (พักโรม 2 คืน)


    กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - ซีเอน่า
ปิซ่า - THE MALL OUTLET - ห้าหมู่บ้านมรดกโลกซินกอร์ตาเร่
(CINQUE TERRE) - ปอร์โตฟิโน่ - ลาสเปเซีย - เวโรน่า - เวนิส
ล่องเรือกอนโดล่า - มิลาน เพลินชมและช้อปปิ้งในดินแดนแห่งมรดกทางศิลปชิ้นสำคัญของโลก

     
เดินทาง : 4,11,18,25 พ.ย.
2,9,16,23 ธ.ค.
ราคา : 85,900.-
read-detail.gif
   
เดินทาง : 4,11,18,25 พ.ย.
2,9,16,23 ธ.ค.
ราคา : 85,900.-
read-detail.gif
             
      diamond_8_pro.png     diamond-11_pro.png
      DIAMOND 8 อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 10 วัน (TG)     DIAMOND 11 ยุโรปตะวันออก 10 วัน (TG)
เยอรมัน – เชค – ออสเตรีย – ฮังการี
      มหานครลอนดอน - ซาลส์เบอร์รี่ - กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ - บาธเมืองมรดกโลก - ห้องอาบน้ำแร่สมัยโรมัน ปราสาทคาร์ดีฟฟ์(เวลล์)
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - แมนเชสเตอร์ - ล่องเรือทะเลสาบ
เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์ - กลาสโกว์ - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์)
นั่งรถไฟอังกฤษ - ยอร์ค - BICESTER เอาท์เลท - ปราสาททาวเวอร์
ออฟลอนดอน - หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซด์ - ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ลอนดอนอาย
มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ - พระราชวังวินเซอร์ - ชิมเป็ดย่างอร่อย  FOUR  SEASONS - ช้อปปิ้งสนุกเพลิดเพลินใจ


    เยอรมันนี แคว้นบาวาเรีย - มิวนิค - มาเรียนปลาสต์ - เมืองปราสาทใหญ่ BURGHAUSEN - โรงเบียร์แห่งราชสำนัก Hofbrauhaus - พาสเซา - สาธารณเช๊ค - เมืองมรดกโลก
เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่คาร์โลวี่วารี - กรุงปร๊าก
(พัก 2 คืน นครแห่ง 100 หอคอย) - ปราสาทปร๊าก - ออสเตรีย
กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรูนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - เมืองซาร์ลสเบิร์ก - (THE SOUND OF MUSIC) - เซนต์วูล์ฟกัง
ฮัลสตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลกริมทะเลสาบ ขึ้น Skywalker
- ฮังการี - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือชมราชินีนครแห่งแม่น้ำดานูบ
ชิมอาหารอร่อย - ชมการแสดงพื้นเมือง - ช้อปปิ้งที่ PARNDORF OUTLET

     
เดินทาง : 4,11,18,25 พ.ย.
2,9,16,23 ธ.ค.
ราคา : 112,900.-
read-detail.gif
   
เดินทาง : 4,11,18,25 พ.ย.
2,9,16 ธ.ค.
ราคา : 92,000.-
read-detail.gif
             
      diamond-1_pro_christmas-2017.png     diamond-3a_pro_christmas-2017.png
      DIAMOND 1 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน (TG)     DIAMOND 3A แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (TG)
ชุดโรแมนติกจุงฟราว
      เที่ยวกรุงโรม - โรมันฟอรั่ม- โคลอสเซี่ยม สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
พักเมืองตากอากาศแสนสวยของอิตาลี (เมืองเทอร์เม่) - หอเอนปิซาสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลาง - ฟลอเรนซ์ เมืองกำเนิดยุคเรอเนซองส์ - เวนิส
ล่องเรือกอนโดล่าชมเมืองสวรรค์กลางสายน้ำ - วิหารดูโอโม่และช้อปปิ้ง
ที่เมืองมิลาน - ลูเซิร์นเมืองทะเลสาบสวย - ชมสะพานไม้อันเก่าแก่สัญลักษณ์ของตัวเมืองและอินเตอร์ลาเก้นเมืองช้อปปิ้ง นาฬิกา - สู่ยอดเขาจุงฟราว - จากเมืองมูลลูสนั่งรถไฟทันสมัยที่สุด ที.จี.วี.เข้าสู่
กรุงปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน ขึ้นชมหอไอเฟล เดินเล่นที่ชองป์เอลิเซ่
ประตูชัยปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมมหาสมบัติทางศิลปในพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินใจที่ย่านโอเปร่าใจกลางกรุงปารีส


    ซูริค - น้ำตกไรน์ - วาดู๊ช - เซนต์มอริตซ์ - นั่งรถไฟสายเบอร์
นิน่า - เอ็กซ์เพรส - ติราโน่ - โคโม่ - ลูกาโน่ - อันเดอร์มัท
เซอร์แมท - รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรส - เซอร์แมท - ขึ้นกระเช้าสู่เขาแมทเทอร์ฮอร์น - ปราสาทชิลลอง - มองเทรอซ์
โลซานน์ - เวเว่ย์ - เจนีวา - เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขา
จุงเฟรา - พักค้างลูเซิร์นเมืองที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

เดินทาง : 22-30 ธ.ค.
 
ราคา : 99,900.-
read-detail.gif
     
เดินทาง : 22 ธ.ค. - 1 ม.ค. 60
 
ราคา : 109,900.-
read-detail.gif
   
   
   
             
      diamond_11_pro_11days.jpg      
      DIAMOND 11 ยุโรปตะวันออก 11 วัน (TG)
เยอรมัน – เชค – สโลวาเกีย – ฮังการี
ออสเตรีย
     
      มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พาสเซา / เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค) - คาร์โลวี วารี - ปร๊าก (เชค) - ปราสาทกรุงปร๊าก
จัตุรัสเมืองเก่า บราติสลาวา (สโลวาเกีย) - บูดาเปสท์ (ฮังการี)
กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) / เซนท์วูลฟ์กัง - เมืองฮัลส์ตัท
ขึ้น Skywalker- ซาลส์เบิร์ก - ชมเมืองมิวนิค - ช้อปปิ้ง OUTLET
     
     
เดินทาง : 22 ธ.ค. - 1 ม.ค. 60
 
ราคา : 105,900.-
read-detail.gif
     


 
line.jpg


รายการทัวร์แอฟริกาใต้ 2559

south_africa_8days.png  
แอฟริกาใต้ 8 วัน (SQ)
โจฮันเนสเบิร์ก – พรีทอเรีย – ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive
อาณาจักรซันซิตี้ - พักโรงแรมเดอะพาเลซ – โจเบิร์ก – อิสระช้อปปิ้ง
สวนเสือ – ชิมเนื้อสัตว์ป่าที่ภัตตาคารคาร์นิวอร์ – เคปทาวน์
ฟาร์มนกกระจอกเทศ – เทเบิ้ล เมาเท่น – ชิมไวน์ - V&A วอเตอร์ฟร้อนท์
เกาะแมวน้ำ – เคปพอยน์ – แหลมกุ๊ดโฮป – นกเพนกวิน

 
วันเดินทาง : 19-26 พ.ย.
ราคา :  97,900.-
 read-detail.gif
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
south_africa_10days.png  
แอฟริกาใต้ 10 วัน (SQ)
โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive
อาณาจักรซันซิตี้ - พักโรงแรมเดอะพาเลซ – โจเบิร์ก – อิสระช้อปปิ้ง
สวนเสือ – ชิมเนื้อสัตว์ป่าที่ภัตตาคารคาร์นิวอร์
ชมน้ำตกวิคตอเรีย ล่องเรือยามสายันต์ในแม่น้ำซิมบาซี ชมชีวิตสัตว์และวิวอันงดงาม นำนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวน้ำตกจากมุมสูงของทั้งสองประเทศ ซิมบับเวย์และแซมเบีย เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – เทเบิ้ล เมาเท่น – ชิมไวน์
V&A วอเตอร์ฟร้อนท์ – เกาะแมวน้ำ – เคปพอยท์ – แหลมกุ๊ดโฮป – นกเพนกวิน

 
เดินทาง :  ..............
ราคา : ...........-
read-detail.gif
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...