Takerng Express Hilight
 

2.gif
tel.gif

ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 (สายการบินไทย TG)

      japan_1_2559.png  
ญี่ปุ่นชมซากุระ ทาคายาม่า เกียวโต 7 วัน TG
โตเกียว ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ชมซากุระสวนอุเอโนะ,สวนเฮอิวะ GOTEMBA OUTLET ภูเขาไฟฟูจิ กระเช้าชมวิว Mount Kachi ปราสาทมัตสึโมโต้ ตลาดเช้า ทาคายาม่า จินยะ ซันโนมาชิ หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวา เกียวโต วัดคิโยมิซึ โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 
เดินทาง : 28 มี.ค. - 3 เม.ย.  ราคา : 74,000.-
read-detail.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      japan_2_2559.png  
ญี่ปุ่นโตเกียว ทาคายาม่า โอซาก้าอควาเรี่ยม
7 วัน TG
สงกรานต์
โตเกียว พิพิธภัณฑ์เอโดะ วัดอะซาคูซ่า ชินจูกุ ภูเขาไฟฟูจิ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ไร่วาซาบิ ปราสาทมัตสึโมโต้ ทาคายาม่า จินยะ ซันโนมาชิ หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวา โอซาก้าอควาเรี่ยม ช้อปปิ้งชินไซบาชิ KANSAI  AEON SHOPPING CENTER
 
เดินทาง : 10 - 16 เม.ย.  ราคา : 79,000.-
read-detail.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      japan_3_2559.png  
ญี่ปุ่นโตเกียว กำแพงหิมะ ทาคายาม่า โอซาก้า
7 วัน TG
สงกรานต์
โตเกียว พิพิธภัณฑ์เอโดะ วัดอะซาคูซ่า ช้อปปิ้งชินจูกุ ภูเขาไฟฟูจิ นั่งกระเช้ายอดเขาคาชิคาชิ GOTEMBA OUTLET เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ ตลาดเช้าทาคายาม่า ทาคายาม่า จินยะ ซันโนมาชิ หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวา เกียวโต ปราสาทนิโจ โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 
เดินทาง : 15 - 21 เม.ย.  ราคา : 80,000.-
read-detail.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      japan_4_2559.png  
ญี่ปุ่นเจแปนแอลป์ 7 วัน TG
โตเกียว วัดอะซาคูซ่า ช้อปปิ้งชินจูกุ ภูเขาไฟฟูจิ Mount Kachi Ropeway ปราสาทมัตสึโมโต้ เจแปนแอลป์ ตลาดเช้าทาคายาม่า จินยะ ซันโนมาชิ หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวา วัดโอซุ วัดนิตไตจิ ปราสาทนาโกย่า ช้อปปิ้ง Sakae
 
เดินทาง : 20 - 26 เม.ย.  ราคา : 68,500.-
read-detail.gif

ทัวร์ยุโรป DIAMOND เดือนมีนาคม 2559 (สายการบินไทย TG)

      d1---.png  
DIAMOND 1 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน TG
เที่ยวกรุงโรม โรมันฟอรั่ม โคลอสเซี่ยม สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ น้ำพุเทรวี่  บันไดสเปน นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ๊นต์ปีเตอร์ ฟลอเรนซ์ เมืองกำเนิดยุคเรอเนซองส์ หอเอนปิซาสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลาง เวนิส ล่องเรือกอนโดล่าชมเมืองสวรรค์กลางสายน้ำ ดูโอโม่แห่งเมืองมิลาน ลูเซิร์น และอินเตอร์ลาเก้นเมืองแสนสวยโรแมนติคตามรอยเสด็จในบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสู่ยอดเขาจุงฟราว ของสวิตเซอร์แลนด์ มูลลูส นั่งรถไฟทันสมัยที่สุด ที.จี.วี. ล่องเรือแม่น้ำแซน ขึ้นชมหอไอเฟล เดินเล่นที่ชองป์เอลิเซ่ ประตูชัยปารีส จัตุรัสคองคอร์ด เนินเขามองต์มาร์ต พระราชวังแวร์ซายส์ ชมมหาสมบัติทางศิลปในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินใจ
 
เดินทาง : 26 มี.ค.  ราคา : 119,900.-
read-detail.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      d11-.png  
DIAMOND 11 ยุโรปตะวันออก 11 วัน TG
เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย
มิวนิค  ปราสาทนอยชวานสไตน์  พาสเซา / เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)  คาร์โลวี วารี  ปร๊าก (เชค)  ปราสาทกรุงปร๊าก จัตุรัสเมืองเก่า
บราติสลาวา (สโลวาเกีย)  บูดาเปสท์ (ฮังการี) กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) / เซนท์วูลฟ์กัง เมืองฮัลส์ตัท ซาลส์เบิร์ก ชมเมืองมิวนิค ช้อปปิ้ง OUTLET

 
เดินทาง : 28 มี.ค.  ราคา : 118,900.-
read-detail.gif

ทัวร์ยุโรป DIAMOND สงกรานต์ 2559 (สายการบินไทย TG)

      d1---.png  
DIAMOND 1 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน TG
เที่ยวกรุงโรม โรมันฟอรั่ม โคลอสเซี่ยม สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ น้ำพุเทรวี่  บันไดสเปน นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ๊นต์ปีเตอร์ ฟลอเรนซ์ เมืองกำเนิดยุคเรอเนซองส์ หอเอนปิซาสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลาง เวนิส ล่องเรือกอนโดล่าชมเมืองสวรรค์กลางสายน้ำ ดู โอโม่แห่งเมืองมิลาน ลูเซิร์น และอินเตอร์ลาเก้นเมืองแสนสวยโรแมนติคตามรอยเสด็จในบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน สู่ยอดเขาจุงฟราว ของสวิตเซอร์แลนด์ มูลลูส นั่งรถไฟทันสมัยที่สุด ที.จี.วี. ล่องเรือแม่น้ำแซน ขึ้นชมหอไอเฟล เดินเล่นที่ชองป์เอลิเซ่ ประตูชัยปารีส จัตุรัสคองคอร์ด เนินเขามองต์มาร์ต พระราชวังแวร์ซายส์ ชมมหาสมบัติทางศิลปในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินใจ
 
เดินทาง : 5,7,10 เม.ย.  ราคา : 131,900.-
read-detail.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      d3_.png  
DIAMOND 3 แกรนด์สวิส 9 วัน TG
ซูริค น้ำตกไรน์ วาดู๊ช เซนต์มอริตซ์ นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่าเอ็กซ์เพรส ติราโน่ โคโม่ ลูกาโน่ อันเดอร์มัท เซอร์แมท รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรส เซอร์แมท ขึ้นกระเช้าสู่เขาแมทเทอร์ฮอร์น ปราสาทชิลลอง มองเทรอซ์ โลซานน์ เวเว่ย์ เจนีวา เบิร์น อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงเฟรา พักค้างลูเซิร์นเมืองที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 
เดินทาง : 12-20 เม.ย.  ราคา : 121,900.-
read-detail.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      d9-.png  
DIAMOND 9 เทศกาลดอกไม้ 8 วัน TG
เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่สวนเคอร์เคนฮอฟ ล่องแม่น้ำไรน์ โคโลญจน์ อัมสเตอร์ดัม โวแลนดัม หมู่บ้านกังหันลม เทศกาลดอกทิวลิป ปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซนด์ พระราชวังแวร์ซายส์ ช้อปปิ้งจุใจ
 
เดินทาง : 10-17 เม.ย.  ราคา : 107,900.-
read-detail.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      d11-.png  
DIAMOND 11 ยุโรปตะวันออก 11 วัน TG
เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย
มิวนิค  ปราสาทนอยชวานสไตน์  พาสเซา / เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)  คาร์โลวี วารี  ปร๊าก (เชค)  ปราสาทกรุงปร๊าก จัตุรัสเมืองเก่า
บราติสลาวา (สโลวาเกีย)  บูดาเปสท์ (ฮังการี) กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) / เซนท์วูลฟ์กัง เมืองฮัลส์ตัท ซาลส์เบิร์ก ชมเมืองมิวนิค ช้อปปิ้ง OUTLET

 
เดินทาง : 7,9,10,12 เม.ย.  ราคา : 124,900.-
read-detail.gif

ทัวร์ยุโรป DIAMOND เดือนเมษายน 2559 (สายการบินไทย TG)

      d1---.png  
DIAMOND 1 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน TG
เที่ยวกรุงโรม โรมันฟอรั่ม โคลอสเซี่ยม สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ น้ำพุเทรวี่  บันไดสเปน นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ๊นต์ปีเตอร์ ฟลอเรนซ์ เมืองกำเนิดยุคเรอเนซองส์ หอเอนปิซาสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลาง เวนิส ล่องเรือกอนโดล่าชมเมืองสวรรค์กลางสายน้ำ ดู โอโม่แห่งเมืองมิลาน ลูเซิร์น และอินเตอร์ลาเก้นเมืองแสนสวยโรแมนติคตามรอยเสด็จในบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน สู่ยอดเขาจุงฟราว ของสวิตเซอร์แลนด์ มูลลูส นั่งรถไฟทันสมัยที่สุด ที.จี.วี. ล่องเรือแม่น้ำแซน ขึ้นชมหอไอเฟล เดินเล่นที่ชองป์เอลิเซ่ ประตูชัยปารีส จัตุรัสคองคอร์ด เนินเขามองต์มาร์ต พระราชวังแวร์ซายส์ ชมมหาสมบัติทางศิลปในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินใจ
 
เดินทาง : 19,26 เม.ย.  ราคา : 124,900.-
read-detail.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      d2.png  
DIAMOND 2 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ
14 วัน TG

เที่ยวกรุงโรม โรมันฟอรั่ม โคลอสเซี่ยม สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ฟลอเรนซ์ เมืองกำเนิดยุคเรอเนซองส์ หอเอนปิซาสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลาง เวนิส ล่องเรือกอนโดล่าชมเมืองสวรรค์กลางสายน้ำ เข้าชมโบสถ์ใหญ่ดูโอโม่แห่งเมืองมิลาน ลูเซิร์น เมืองในฝันที่ทุกคนต้องได้ชม และอินเตอร์ลาเก้นเมืองแสนสวยโรแมนติค สู่ยอดเขาจุงฟราวของสวิตเซอร์แลนด์ ดิจอง นั่งรถไฟทันสมัยที่สุด ที.จี.วี.จากเมืองดิจองสู่มหานครปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซน ขึ้นชมหอไอเฟล เดินเล่นที่ชองป์เอลิเซ่ ประตูชัยปารีส จัตุรัสคองคอร์ด เนินเขามองต์มาร์ต พระราชวังแวร์ซายส์ ชมมหาสมบัติทางศิลปในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ชมภาพโมนาริซ่า
ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินใจ เที่ยวกรุงลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน พระราชวังบัคกิ้งแฮม จตุรัสทราฟัลการ์ หอคอยแห่งลอนดอน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซด์ สปิริต ออฟ ลอนดอน และพระราชวังวินเซอร์
 
เดินทาง : 19,26 เม.ย.  ราคา : 155,900.-
read-detail.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      d3_.png  
DIAMOND 3 แกรนด์สวิส 9 วัน TG
ซู ริค น้ำตกไรน์ วาดู๊ช เซนต์มอริตซ์ นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่าเอ็กซ์เพรส ติราโน่ โคโม่ ลูกาโน่ อันเดอร์มัท เซอร์แมท รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรส เซอร์แมท ขึ้นกระเช้าสู่เขาแมทเทอร์ฮอร์น ปราสาทชิลลอง มองเทรอซ์ โลซานน์ เวเว่ย์ เจนีวา เบิร์น อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงเฟรา พักค้างลูเซิร์นเมืองที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 
เดินทาง : 2,22,29 เม.ย.  ราคา : 113,900.-
read-detail.gif

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      d4-.png  
DIAMOND 4 แกรนด์อิตาลี 9 วัน TG
ทัวร์ที่ครบครันสถานที่ท่องเที่ยวและเมืองที่สวยงาม โดดเด่นที่พักกรุงโรม 2 คืน มิลาน เวโรน่า  เมสเตร้  เวนิส  ล่องเรือกอนโดล่า ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เซียน่า ทิโวลิ ซอเรนโต้ ปอมเปอี เกาะคาปรี เนเปิ้ล กรุงโรม
 
เดินทาง : 20-28 เม.ย.  ราคา : 95,900.-
read-detail.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      d9-.png  
DIAMOND 9 เทศกาลดอกไม้ 8 วัน TG
เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ชม เทศกาลดอกทิวลิปที่สวนเคอร์เคนฮอฟ ล่องแม่น้ำไรน์ โคโลญจน์ อัมสเตอร์ดัม โวแลนดัม หมู่บ้านกังหันลม เทศกาลดอกทิวลิป ปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซนด์ พระราชวังแวร์ซายส์ ช้อปปิ้งจุใจ
 
เดินทาง : 1,4,22 เม.ย.  ราคา : 99,900.-
read-detail.gif
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      d11-.png  
DIAMOND 11 ยุโรปตะวันออก 11 วัน TG
เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย
มิวนิค  ปราสาทนอยชวานสไตน์  พาสเซา / เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)  คาร์โลวี วารี  ปร๊าก (เชค)  ปราสาทกรุงปร๊าก จัตุรัสเมืองเก่า
บราติสลาวา (สโลวาเกีย)  บูดาเปสท์ (ฮังการี) กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) / เซนท์วูลฟ์กัง เมืองฮัลส์ตัท ซาลส์เบิร์ก ชมเมืองมิวนิค ช้อปปิ้ง OUTLET

 
เดินทาง : 1,22 เม.ย.  ราคา : 118,900.-
read-detail.gif

line.jpg
          vietnam-hanoi-sapa_4days.jpg

           
         ดูรายละเอียดคลิกที่รูปได้เลยครับ  

 
 
 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...